Terminál Workhouse

Nehéz lenne egy kategóriába behatárolni annak a 10 fiatal (színházi) alkotónak a csoportját, akik 2015 őszén éppen azzal a szándékkal alakultak hivatalos egyesületté, hogy a legkülönbözőbb módokon, műfajokban és (munka)szerepekben valósítsák meg elképzeléseiket. Nem is cél egyetlen terminus használata. Ezért inkább Terminál.

Az alkotóközösség tagjai más-más színháznál, társulatnál dolgoznak, a kötetlen színházi csoportosuláson belül pedig az a céljuk, hogy önállóan is, egymást segítve és együtt gondolkozva valósítsák meg elképzeléseiket, fogalmazzák meg gondolataikat egyfelől minél szélesebb körhöz eljuttatható színházi, irodalmi, zenei, összművészeti alkotások, programok, happeningek keretében, másfelől pedig olyan, alkalmazott színházi formákban is gondolkozzanak, melyek bizonyos hiátusokat tölthetnek be a magyar kulturális életben.

Az összeállt társulat egy olyan, (produkciós) műhelyt kíván létrehozni, melynek célkitűzései, irányelvei összeérnek, de ahol mindenki lehetőséget kaphat saját projektjeinek megvalósítására.

Tovább a Terminál Workhouse hivatalos oldalára.